A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Örnsköldsviks samorg.

I Örnsköldsviks samorg finns ca 5 000 medlemmar.

Samorganisationens huvuduppgifter är att

• samordna och tillvarata de anslutna föreningarnas
   och medlemmarnas intressen
• medverka till en positiv medlemsutveckling

Utse ledamöter i Kommunal Pensionärs Rådet (KPR)

• inom kommunen driva frågor i syfte att öka de äldres
   inflytande i samhället och  förbättra deras livsvillkor
• fungera som remissinstans, och
• arbeta för goda kommunala anslag.

PRO har som uppgift att bevaka pensionärernas intressen i olika samhällsfrågor och att bedriva en egen omfattande verksamhet i vilken medlemmarna kan känna glädje och gemenskap.

Partipolitiskt obunden
PRO har sedan starten varit en partipolitiskt obunden organisation som står öppen för alla pensionärer. I stadgarna sägs: "Riksorganisationen och dess lokala och regionala organ är i förhållande till politiska partier obundna och till religiösa samfund och nykterhetsorganisationer neutrala".

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.