A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Kultur i Örnsköldsvik

 Kultur i Örnsköldsvik

 

Programförklaring

PRO, Sveriges största organisation för pensionärer, bevakar och driver samhällsfrågor av speciell betydelse för äldre. En annan viktig sida av verksamheten är den sociala samvaron. Regelbundet träffas medlemmar till möten, men också resor och aktiviteter av olika slag. 

I PRO Kultur samlas de som vill dela upplevelser av utställningar, föredrag och utflykter till intressanta besöksmål. Kultur definieras i vid bemärkelse. Det handlar inte bara om de sköna konsterna utan lika mycket om samhällsfrågor, kulturhistoria och möten med olika traditioner, normer och värderingar. Medlemmarnas intressen ska vara drivkraft för verksamheten som vilar på engagemang och medverkan.

PRO Kultur Örnsköldsvik är ett komplement till föreningarna inom Örnsköldsviks samorganisation och vänder sig till pensionärer i hela kommunen. Du kan ha huvudmedlemskap i annan PRO förening och bli så kallad föreningsmedlem i PRO Kultur eller omvänt.
Huvudmedlemskap kostar 295 kr per år.
Föreningsmedlemskap kostar 50 kr per år.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.