A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

KPR

Kommunala Pensions Rådet

Bostadssituationen för pensionärer i kommunen dominerade Kommunala
pensionärsrådets möte i slutet av augusti. Beskedet var att det i dagens
ekonomiska verklighet framför allt är hemtjänst i olika former av privata
boenden som väntar kommunens åldrande befolkning. Landstingets krisartade
ekonomi berördes också. Och nu startar planeringen inför nästa års seniorvecka.

Boendesituationen
Vård och omsorgsboenden där platser beviljas efter biståndsbedömning kommer det bara att finnas för dem som är allra sjukast. Den tid gamla människor lever med den formen av omsorg ligger på mellan ett par veckor och upp till ett år, och med en genomsnittstid på tre månader.
Alternativen benämns seniorboenden, eller annorlunda uttryckt +55-boenden, och framför allt Trygghetsboenden. Det är dessa boendeformer med dörrbredder som ger tillgänglighet för rullatorer och rullstolar som planeras för gamla människor. Om de inte bor kvar i sina hem och vid behov skapar bättre tillgänglighet än tidigare med stöd av så kallat bostadsanpassningsbidrag.
Kommunen erbjuder med andra ord stöd till enklare ombyggnad för att livet ska kunna fortsätta i det privata hemmet, och om så behövs hemtjänst. När det kommer till någon form av gruppboende för att möjliggöra social samvaro i vardagen handlar det i hög grad om viljan hos privata byggföretag som etablerar Trygghetsboenden.

Det stod klart när Välfärdsförvaltnings lokalförsörjningsutredning för 2015-2024, antagen av omsorgs- och humanistisk nämnd, var uppe till dialog med pensionärsorganisationerna. På plats fanns Anna Reynberg Sjölund, avdelningschef för särskilt boende vid välfärdsförvaltningen liksom Fredrik Edlund, fastighetsstrateg vid kommunledningsförvaltningen och Anna-Karin Eriksson, VD Övikshem.

Övikshem
Det kommunala bostadsbolaget Övikshem lever med utmaningen att renovera lägenhetsbeståndet till dagens standard bland annat med krav på hissar. Någon ekonomi för många nya satsningar finns inte.

Ett statligt investeringsstöd skulle kunna ändra på saken, och det gäller förstås även privata byggbolag. När det gäller boenden för äldre, +55, har de Gullvivan, Doktorshatten, Dirigentvägen och Linden att erbjuda. Och där är det Linden som dragit det längsta strået. En investering på 20 miljoner väntar när boendet omvandlas till Trygghetsboende med ”Bäckabacka” i Umeå som förebild. Förklaringen till att läget ser sämst ut i Husum är indikationen om att de människor som står i kö hos Övikshem vill till centrum.

 

Nybygget
 Förra året började planeringen för vård och omsorgsboende som fått namnet Nybygget och är en tillbyggnad av Rosenborg i Själevad. I mars nästa år sätts spaden i backen och två år senare, i mars 2018, väntar inflyttning. Där planeras för väl genomtänkta lägenheter om cirka 30 kvadratmeter. Och väl genomtänkt är väl något av ett ledord för hela projektet med gemensamhetsutrymmen som stilla rum, veranda, kafé, bibliotek, aktivitetsrum, samvarorum, terapibad (spa) och lika väl genomarbetad utemiljö. 180 miljoner väntar bygget att kosta om budgeten håller, men så ska det också bli Sveriges bästa. Det är i alla fall ambitionen enligt omsorgsnämndens ordförande Anna-Belle Strömberg.

 

Bostadsanpassningsbidrag
Varje år beviljar kommunen stöd till anpassning av bostäder för 11 miljoner kronor. Det kan handla om trösklar som behöver justeras, spisvakter och ramper som installeras, men också dörrar som breddas för att de primära behoven, som mat, hygien och möjligheten att ta sig ut och in ur bostaden ska tillgodoses. Bakgrunden är att alla ska ha rätt att bo kvar i sina hem oberoende av sin funktionsnedsättning. En person med en nedsättning som varar minst sex månader kan söka om bidraget som täcker hela kostnaden för den åtgärd som beslutats om. Handläggningstiden är tre veckor och åtgärden genomförs tre dagar efter beslut. Riktlinjer för bidragen är framtagna av Humanistiska nämnden.

Landstingspensionärsrådet LPR
En rapport från LPR gav vid handen att det antagligen både handlar om att lägga ner och att höja skatten för att komma till rätta med landstingets dåliga ekonomi.  Ännu finns inga besked om vad som kommer att hända. Vidare kommer väntetider när det gäller färdtjänst och sjukresor att ses över. Och ambitionen finns att få med landstinget på banan igen när det gäller fallprevention.

Seniorveckan
Årets seniorvecka lockade många människor till det digra utbudet av aktiviteter och inte minst äldregalan som avrundade veckan. Nu startar planeringen för nästa år i en grupp med representanter för pensionärsorganisationerna och under ledning av äldre- och anhörigkonsulenten Ingrid Åström

Bostadssituationen för pensionärer i kommunen dominerade Kommunala 
pensionärsrådets möte i slutet av augusti. Beskedet var att det i dagens 
ekonomiska verklighet framför allt är hemtjänst i olika former av privata 
boenden som väntar kommunens åldrande befolkning. Landstingets krisartade ekonomi berördes också. Och nu startar planeringen inför nästa års seniorvecka.

Boendesituationen
Vård och omsorgsboenden där platser beviljas efter biståndsbedömning kommer det bara att finnas för dem som är allra sjukast. Den tid gamla människor lever med den formen av omsorg ligger på mellan ett par veckor och upp till ett år, och med en genomsnittstid på tre månader.
Alternativen benämns seniorboenden, eller annorlunda uttryckt +55-boenden, och framför allt Trygghetsboenden. Det är dessa boendeformer med dörrbredder som ger tillgänglighet för rullatorer och rullstolar som planeras för gamla människor. Om de inte bor kvar i sina hem och vid behov skapar bättre tillgänglighet än tidigare med stöd av så kallat bostadsanpassningsbidrag.
Kommunen erbjuder med andra ord stöd till enklare ombyggnad för att livet ska kunna fortsätta i det privata hemmet, och om så behövs hemtjänst. När det kommer till någon form av gruppboende för att möjliggöra social samvaro i vardagen handlar det i hög grad om viljan hos privata byggföretag som etablerar Trygghetsboenden.

Det stod klart när Välfärdsförvaltnings lokalförsörjningsutredning för 2015-2024, antagen av omsorgs- och humanistisk nämnd, var uppe till dialog med pensionärsorganisationerna. På plats fanns Anna Reynberg Sjölund, avdelningschef för särskilt boende vid välfärdsförvaltningen liksom Fredrik Edlund, fastighetsstrateg vid kommunledningsförvaltningen och Anna-Karin Eriksson, VD Övikshem.

Övikshem 
Det kommunala bostadsbolaget Övikshem lever med utmaningen att renovera lägenhetsbeståndet till dagens standard bland annat med krav på hissar. Någon ekonomi för många nya satsningar finns inte.

Ett statligt investeringsstöd skulle kunna ändra på saken, och det gäller förstås även privata byggbolag. När det gäller boenden för äldre, +55, har de Gullvivan, Doktorshatten, Dirigentvägen och Linden att erbjuda. Och där är det Linden som dragit det längsta strået. En investering på 20 miljoner väntar när boendet omvandlas till Trygghetsboende med ”Bäckabacka” i Umeå som förebild. Förklaringen till att läget ser sämst ut i Husum är indikationen om att de människor som står i kö hos Övikshem vill till centrum.

Nybygget
Förra året började planeringen för vård och omsorgsboende som fått namnet Nybygget och är en tillbyggnad av Rosenborg i Själevad. I mars nästa år sätts spaden i backen och två år senare, i mars 2018, väntar inflyttning. Där planeras för väl genomtänkta lägenheter om cirka 30 kvadratmeter. Och väl genomtänkt är väl något av ett ledord för hela projektet med gemensamhetsutrymmen som stilla rum, veranda, kafé, bibliotek, aktivitetsrum, samvarorum, terapibad (spa) och lika väl genomarbetad utemiljö. 180 miljoner väntar bygget att kosta om budgeten håller, men så ska det också bli Sveriges bästa. Det är i alla fall ambitionen enligt omsorgsnämndens ordförande Anna-Belle Strömberg.

Bostadsanpassningsbidrag
Varje år beviljar kommunen stöd till anpassning av bostäder för 11 miljoner kronor. Det kan handla om trösklar som behöver justeras, spisvakter och ramper som installeras, men också dörrar som breddas för att de primära behoven, som mat, hygien och möjligheten att ta sig ut och in ur bostaden ska tillgodoses. Bakgrunden är att alla ska ha rätt att bo kvar i sina hem oberoende av sin funktionsnedsättning. En person med en nedsättning som varar minst sex månader kan söka om bidraget som täcker hela kostnaden för den åtgärd som beslutats om. Handläggningstiden är tre veckor och åtgärden genomförs tre dagar efter beslut. Riktlinjer för bidragen är framtagna av Humanistiska nämnden.

Landstingspensionärsrådet LPR
En rapport från LPR gav vid handen att det antagligen både handlar om att lägga ner och att höja skatten för att komma till rätta med landstingets dåliga ekonomi.  Ännu finns inga besked om vad som kommer att hända. Vidare kommer väntetider när det gäller färdtjänst och sjukresor att ses över. Och ambitionen finns att få med landstinget på banan igen när det gäller fallprevention.

SeniorveckanÅrets seniorvecka lockade många människor till det digra utbudet av aktiviteter och inte minst äldregalan som avrundade veckan. Nu startar planeringen för nästa år i en grupp med representanter för pensionärsorganisationerna och under ledning av äldre- och anhörigkonsulenten Ingrid Åström

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.