A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Det här händer i Kramfors samorganisation 2019

Verksamhetsplan 2019

  Aktivitet                                         Dag                                            Ansvarig

Styrelsesammanträde

Årsmötesförhandlingar

Veteranvetartävling

Styrelsesammanträde

Kommunmästerskap i Boule

Styrelsesammanträde, budget 2020

Ordförandeträff

Höstmöte (inbj. väntjänst)

Styrelsesammanträde

 

måndag 18 feb      kl 13.00

måndag 18 mars   kl 09.30

måndag 15 april    kl 10.00

måndag 13 maj  kl 10.00

måndag 29 juli   kl 10.00

måndag 19 aug  kl 13.00

måndag 16 sept kl 13.00

måndag 14 okt   kl 09.30 

måndag 18 nov  kl 13.00 

styrelsen

styrelsen

Per Callin

styrelsen

Per C. & Kent G

styrelsen

styrelsen

styrelsen

styrelsen

     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Under verksamhetsåret kan det bli nödvändigt med extra styrelsesammanträden p.g.a. akuta frågor som inte kan vänta med behandling till nästa sammanträde.
Det kan även bli aktuellt med flyttning av möten p.g.a. ”möteskrockar” mm.

Alla PRO-föreningar är välkomna med motioner och skrivelser inom den tid som fastställts i varje kallelse till representantskapsmöten.

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.