A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Det här händer i Kramfors samorganisation 2018

  Aktivitet                                         Dag                                            Ansvarig

studie/rese-kommitté träffas måndag 22 jan      kl 13.00 studie/resekommitté    
     
Styrelsesammanträde måndag 12 feb      kl 13.00 styrelsen
     
Årsmötesförhandlingar måndag 12 mars   kl 09.30 styrelsen
     
Distriktets årsmöte onsdag  21 mars   kl 09.30 Kramfors samorg.
     
Veteranvetartävling måndag 9 april     kl 10.00 Per Callin
Inbjudan till föreningarna    
     
Distriktets veteranvetartävl. onsdag 2 maj       kl 10.00 L. Arnlund/P. Callin
     
Styrelsesammanträde måndag 14 maj    kl 13.00 styrelsen
     
Kommunmästerskap i Boule måndag 23 juli     kl 10.00 Per Callin
Inbjudan till föreningarna   Kent Gustavsson
     
Distriktmästerskap i Boule onsdag 8 aug       kl 10.00 P. Callin/K. Gustavsson
     
Styrelsesammanträde med Planering/ budget för 2019 måndag 20 aug    kl 13.00 styrelsen
     
Ordförandeträff måndag 17 sept   kl 13.00 styrelsen
     
Höstmöte måndag 15 okt    kl 09.30 styrelsen
     
Distriktets höstmöte onsdag 24 okt     kl 09.30 Kramfors samorg.
     
Styrelsesammanträde måndag 19 nov   kl 13.00 styrelsen

 

Under verksamhetsåret kan det bli nödvändigt med extra styrelsesammanträden p.g.a. akuta frågor som inte kan vänta med behandling till nästa sammanträde.
Det kan även bli aktuellt med flyttning av möten p.g.a. ”möteskrockar” mm.

Alla PRO-föreningar är välkomna med motioner och skrivelser inom den tid som fastställts i varje kallelse till representantskapsmöten.

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.