A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmötet 2017

Bild från 2016 Bild från 2016

PRO Kramfors Samorganisation Årsmöte i Bollsta Folkets Hus 2017-0313

Ordförande Väinö Lundmark öppnade mötet och hälsade 21 medlemmar från 9 föreningar välkomna.
Kaffe och god smörgås hade serverats vid ankomsten.
Väinö föreläste om försäkringar och dess fördelar.
Rolf Eriksson valdes till ordförande för årsmötet, Margit Ulander sekr./referent, justerare Gunnel Lundberg och Kjell Lundström.
Verksamhetsberättelse, kassa och revisionsberättelse godkändes och lades till handlingarna.
Ansvarsfrihet beviljades för kassör och styrelse.
Valen tog nu sin början.

Ny ordförande Malte Norberg
Ledamot Nina Moberg, Anna-Greta Renlund även kontakt/väntjänst ansvarig och Laila Johansson studieledare.
Ersättare, Kjell Lundström, Kenth Hörnström och Leif B Svensson.
Revisorer Åke Sundin och Henry Johansson       
Revisors ersättare Rolf Eriksson                               
Ledamöter i valberedningen är Rolf Eriksson sammankallande samt Väinö Lundmark och Margareta Norrby.                         
Ersättare i valberedningen utses av styrelsen  
Vid efterföljande konstituerande möte valdes Kent Gustafsson till Vice ordförande.
Per-Eric Larsson är kassör och Margit Ulander sekreterare/referent med 1 år kvar                   
Kjell Lundström rese ansvarig berättade om planerade resor under 2017.

Resor se även på sidan >>>
Riga 4 dagar 25/4 -28/4. Studiecirkel körs via ABF.
Äldregalan i Ö-vik den 13/5 med 100 platser subventionerad med 150 kr.
8/8 Gudmundstjärn 545 kr subventionerad med 100 kr.
2-3/9 Dalhalla med mera 2450 kr.

Avtackning av Väinö sker på nästa styrelsemöte.
Nya ordförande Malte Norberg tackade för förtroendet och förklarade mötet avslutat.

God lunch serverades sedan en trappa ner.

 Vid pennan Margit Ulander

 

 

                     

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.