A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Styrelsen vald för 2019

 

Ordförande Malte Norberg 070-6357620 maltesvano@gmail.com
Vice ord. Kent Gustavsson 070-2970013  
Sekreterare Margit Ulander 070-3352086 margit.ulander@telia.com
Kassör Per Eric Larsson 073-0597510 pereric.larsson@telia.com
       
Ledamöter Nina Moberg  070-7344844 nina.moberg@telia.com
  Anna-Greta Renlund 070-5386820  
  Lars-Eric Carlstedt 070-2189747 lars.e.karlstedt@telia.com
       
Ersättare Kenth Hörnström 070-5342240 kenth@kefabs.se
  Leif Börje Svensson 070-6471525 leif.b.svensson@bredband.net
  Kjell Lundström 0612 321 76 kjevi@telia.com
  Ingemar Edholm 070-3207035  ingemaredholm@gmail.com
       
Revisorer Åke Sundin 070-3070952 ake.sundin@kramnet.se
  Henry Johansson    
Ersättare Rolf Eriksson 070-6813754 rolfi@telia.com
       
Studiekommité Lars-Erik Carlstedt 070-2189747 lars.e.karlstedt@telia.com
  Kerstin Karlsson 073-0573276 lockner22@hotmail.com
  Vivi-Ann Eriksson 0612 32176 kjevi@telia.com
       
Resekommité Kjell Lundström 0612-32176 kjevi@telia.com 
  Vivi-Ann Eriksson 0612-32176 kjevi@telia.com 
  Bruno Elmblad 072-7222273  
  Arne Öberg 070-3713232 nina.moberg@telia.com
  Britt Lockner 070-5554298

brittlockner@yahoo.se

 

       
Valberedningen Rolf Eriksson 070-6813754 rolfi@telia.com
  Väinö Lundmark 070-2373751 vaino.lundmark@gmail.com
  Gunnel Nordin xxx-xxx xx xx  
  Ersättare utses av styrelsen    

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.