A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Referat mm

Hans Wiklund

Viktig information förmedlades och en del frågetecken rätades ut när nye regiondirektören Hans Wiklund medverkade vid PRO Ångermanlands utbildningsdag kring vård och omsorg. På plats var också sakkunnig vid PRO riks, Anna Werkelin Ahlin som bland annat berättade om tandvårdsrapporten ”Bit ifrån”.

Hans Wiklund var inbjuden till samlingen i Bollstabruks Folkets hus för att ge en lägesrapport från regionen och kunde utan omsvep konstatera att det är en tuff uppgift han tagit sig an efter en stökig tid inom landstinget. Han konstaterade att behoven är större än resurserna för en viktig verksamhet med 7000 anställda och med en omsättning på 9 miljarder varje år, varav den största andelen går till hälso- och sjukvård.

Till regionens ansvar hör även tandvård, regional utveckling, kollektivtrafik och folkbildning. Förändringen sedan landstinget blev Region Västernorrland innebär att uppgifter som tidigare låg på länsstyrelsens bord från och med 1/1 i år hanteras av regionen som nu även fördelar statliga stöd och projektbidrag i länet. När det gäller vården är planen framåt att gå från sjukhusvård till närvård. Till strategin hör också att specialiserad vård ska ske på färre platser och att sjukhusen ska ses som en samlad resurs. Alla ska med andra ord inte jobba med allt. I Sundsvall finns länssjukhuset som är det enda att bedriva cancervård, medan Sollefteå är centrum för planerad ortopedi. Hans Wiklund delade ut broschyrer som klargjorde vad som görs vid de olika sjukhusen och nämnde bland annat att 700 personer jobbar i Sollefteå och 1000 i Örnsköldsvik, men också att det finns 20 hälsocentralen och 13 privatdriva vårdinrättningar.

Ett långsiktigt mål är att primärvården ska stärkas och detsamma gäller kopplingen mellan lansting och kommuner. En lika viktig som svårlöst fråga är möjligheter att rekrytera allmänläkare. Målet är ett minskat antal stafettläkare. Erfarenheterna är att områden med läkarutbildning klarar sig bättre än andra och därför har ett samarbete startat som innebär att läkarstudenter kan göra sin AT och ST tjänstgöring i Västernorrland med förhoppning om att på så vis få några att rota sig i länet. Ett samarbete pågår även inom SKL med ambition att förverkliga andelen stafettläkare, men det kommer nog att ta sin tid att nå målet konstaterade Hans Wiklund.

Anna Werkelin Ahlin å sin sida konstaterade att vi i Sverige förmodligen har världens bästa vård och omsorg, men att det ändå finns brister som PRO jobbar mot. Idag bedrivs den största andelen vård i hemmet. Det är anhöriga som tar ansvar med stöd av hemtjänst. Hon visade på hur antalet platser vid äldreboenden minskat och att samordning mellan landsting och kommun är viktig.  Kraven från PRO gäller vård och omsorg är formulerade: Trygghetsteam ska inrättas, Personer över 80 år ska ha rätt till boende och rätt att själv välja boende. Boende ska subventioneras. Sedan den 1/1 2018 är samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård upphöjd till lag. Bland annat skall vad som kallas SIP, Samordnad Individuell Plan upprättas för att tydliggöra vem som gör vad. Anna W A lyfte också fram den viktiga tandhälsan. PRO har sammanställt en rapport kring frågan som fått namnet ”Bit ifrån” där det bland annat framgår hur stödet ser ut idag. Målet är att tandvården ska in under högkostnadsskyddet av det smått självklara skälet att munnen är en del av kroppen.

En kort redogörelse över RPR (tidigare LPR) lämnades också. Marion Andersson från PRO Ångermanland berättade i positiva ordalag om hur arbetet bedrivs och nämnde bland annat att ledamöterna fått lämna synpunkter över hur Hälsocentralerna ska utformas. Till sist avrundade dagens arrangör, distriktets vice ordförande Rolf Lindström, och tackade alla medverkande, varpå han fick ett stort tack tillbaka för en väl genomförd och berikande dag kring vård och omsorg.

Ann-Sofie Ingman

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.