A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Distr påverkar

PRO Ångermanlands delegater: PG Forslund, Britta Håkans, Malte Norberg, Bengt Nilsson och Dick Gidlöf. Saknas på bilden gör Mats Östman.

2018 års kongress ägde rum den 15-17 juni på Clarion hotell , Arlanda. Kongressen genomfördes helt digitalt och allt fungerade utomordentligt.

249 kongressledamöter behandlade totalt 322 motioner om en mängd olika saker. Bland alla motioner kan nämnas motionen om höjd medlemsavgift, frågan om Gysinge Folkhögskolas vara eller inte vara, hur vi behåller våra medlemmar och hur vi attraherar nya medlemmar.

 Kongressen beslöt att höja medlemsavgiften med 20 kronor, att Gysinge Folkhögskola bevaras och drivs vidare som ett utbildningscenter för PRO.are och där man bolagiserar byggnaderna samt   skötsel och serviceanläggningarna.

 Man beslutade också att förlänga mandatperioden till fyra år.

Förutom alla motioner fanns förslag till nytt handlingsprogram, nya stadgar och nytt organisatoriskt program att ta ställning till. Alla förhandlingar avlöpte smidigt och i mycket god stämning .

En sak som gladde oss mycket var att förmodligen kommer det en lagstiftning som reglerar PROs arbete i kommunala pensionärsråder (KPR) och regionpensionärsrådet (RPR).

Vår ordförande, Christina Tallberg omvaldes, en ny styrelse valdes, likaså nya ersättare, revisorer och valberedning. Övervägande delen var nyval. Till vår glädje valdes Britta Håkans från Örnsköldsvik in som ordinarie styrelseledamot.

Den nya styrelsen består av Jan Andersson, Skåne, Lisbeth Staaf-Igelström, Värmland, Sten Fors, Norrbotten, Ingela Ekholm, Göteborg, Bernth Jonsson, Blekinge, Britta Håkans, Ångermanland, Gunnar Sandell, Stockholms län, Inger Jonasson Sjödin, Södermanland och Curt Karlsson, Östergötland.

Fem nya ersättare valdes: Inger Persson, Västmanland, Sam Wenngren, Västerbotten, Margareta Jansson, Örebro län, Bo Allan Johansson, Dalarna och Gun-Britt Delsvik Svensson, N:a Älvsborg.

Kongressdeltagare från Ångermanland var PG Forslund, Dick Gidlöf, Malte Norberg, Britta Håkans, Mats Östman och Bengt Nilsson.

Det var en fantastisk kongress med många trevliga bekantskaper, många fina samtal, välregisserat genomförande, imponerande och spännande att få vara med.

Britta Håkans/PG Forslund

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.