A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Distr påverkar

Ge inte med ena handen och ta tillbaka med den andra

Vi efterlyser helhetstänkande för pensionärer Med intresse har vi sett Decemberöverenskommelsen mellan regeringen och de fyra borgerliga partierna ta form, och inte minst att pensionerna är ett av de prioriterade områden som de valt att fokusera på. Det låter utmärkt, samtidigt är det viktigt att vi nu spetsar öronen och vaksamt följer vad som händer. Inom PRO Ångermanland efterlyser vi ett hållbart system och ett helhetstänkande som bjuder trygghet på gamla dar´.

I PRO har vi länge strävat efter att få till stånd en förändring av det orättfärdiga skattesystemet som innebär att pensionärer beskattas högre än löntagare. Hur någon någonsin kunnat anse det rimligt att människor som förvärvsarbetat och betalat skatt under ett helt yrkesliv på ålderns höst inte ska få leva i tryggheten av stabila pensioner är ofattbart.

Den kritik kring detta som framförts från pensionärsorganisationerna, och inte minst oss inom PRO, förefaller ändå att till sist att ha nått fram. Idag talar till och med de som en gång formulerade dagens system om dess brister. Då handlar det både om den så kallade bromsen och orättfärdiga skattesatser

Vi vill också påminna om det problem som drabbar framför allt kvinnor. De har ofta och i många år jobbat deltid. Därför har de också en låg pension att vänta när den tiden är inne. Varför talas det så lite om den insats kvinnor gör, och i alla tider har gjort när det gäller vård och omsorg i familjen? Vård och omsorg i offentlig sektor är inte heller yrken med höga löner, om vi inte talar om läkarlöner förstås. Vi utgår ifrån att politiska företrädare i regering och riksdag som ska ta sig an uppgiften att skapa ett väl fungerande system för framtiden beaktar detta.

Viktigt i sammanhanget är det också att beslutsfattarna inte väljer att ge med den ena handen och ta tillbaka med den andra. En nära nog symbolisk skattelättnad om en hundralapp i månaden kan snabbt ätas upp om avgifter inom vård och omsorg, tillsammans med kostnader för mediciner ökar när statliga subventioner minskar eller försvinner.

Boendet står för de allra flesta, oavsett ålder, för den största kostnaden i privatekonomin. Idag ska de pensionärer som behöver få tillgång till det så kallade bostadstillägget söka detta hos pensionsmyndigheten. En insikt som delas av allt för få i landet. Många missar det av okunskap om regelverket, men också av ett tabu kring det här med bidrag som gör att många avstår från ett välkommet tillägg varje månad.

Det är dessutom ett välkänt faktum att andelen av befolkningen som är 80 år och äldre kommer att öka med hela 45 procent de närmaste 20 åren. För att möta behovet av bostäder anpassade för åldersgruppen krävs stora insatser. Och de behöver initieras nu.

Inom PRO Ångermanland är vi än så länge hoppfulla om att Decemberöverenskommelsen inte bara har skapat politisk stabilitet i landet. Vi ser fram emot lösningar som ger sig tillkänna i stor enighet kring en pensionsöverenskommelse som innebär att skattebördan delas lika mellan förvärvsarbete och pension, att man särskilt beaktar pensionärer med de idag lägsta pensionerna och att andelen bostäder för äldre ökar. Sist men inte minst menar vi att ansvariga politiker ska se till helheten, och inte ge med ena handen och ta tillbaka med den andra.

Lars Holmström, ordförande PRO Ångermanland

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.