A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Distr påverkar

Sollefteå samorganisation

Uttalande antaget vid Årsmöte 2017-03-13 angående personalförsörjningen inom äldreomsorgen

PRO ser med stor oro problemen med rekrytering av medarbetare till äldreomsorgen. I takt med det ökande behovet av omsorg ökar problemen med rekrytering av personal. PRO vill med nedanstående förslag ta aktiv del i debatten om personalförsörjningen i äldreomsorgen. Förslaget är baserat på medlemmars erfarenheter med hemtjänst under flera år för make/maka.

Idag krävs för fast anställning inom hemtjänsten i Sollefteå kommun undersköterskekompetens. Då det finns rekryteringsproblem idag såväl som inom överskådlig tid framöver finns idag ett stort antal vikarier som antingen har ett heltidsvikariat eller timanställning. För dessa är det en mycket osäker tillvaro med oregelbunden månadsinkomst vilket i sin tur innebär svårigheter med bostad med mera. I hemtjänstens arbetsuppgifter krävs undersköterskeutbildning för de många multisjuka men det finns även ett flertal arbetsuppgifter som inte kräver undersköterskeutbildning som t ex promenader, inköp, städning, tvätt med mera. För dessa arbetsuppgifter krävs egentligen bara en människa med empati och sunt förnuft.

Med erfarenhet av hemtjänst för make/maka, som drabbats av stroke och annat har vi under många, många samtal med medarbetare inom hemtjänsten känt att de som är ytterst lämpliga som medarbetare i hemtjänsten önskar men kan inte få en heltidstjänst då de saknar kompetensen. Detta beror på flera orsaker, bland annat ekonomiska som familjeförsörjare då det kan komma att krävas studielån för att kunna genomföra utbildningen. Om erforderlig personal erbjuds heltidsanställning kommer antalet medarbetare totalt att minska vilket medför enklare planering. Med färre antal medarbetare som besöker brukarna ökar även tryggheten och tidsåtgången per besök minskar då rutiner och annat vid besök är kända för medarbetarna.

För den skull föreslår PRO Samorganisation Sollefteå att Sollefteå kommun inrättar en tjänstenivå inom hemtjänsten som kan benämnas ”Hemtjänstbiträde” (Jfr Sjukvårdsbiträde). Det skulle innebära att ett stort antal vikarier idag skulle kunna erbjudas fast anställning. Med en fast anställning efter sedvanlig provanställning skulle detta enligt vår uppfattning kunna innebära avsevärt bättre rekryteringsmöjligheter. Vidare bör det utredas om fast anställning som Hemtjänstbiträde i kombination med distansstudier är möjligt då detta ytterligare torde underlätta rekrytering då det innebär en karriärmöjlighet. I tillämpliga delar torde förslaget även kunna tillämpas på andra delar i Sollefteå kommun verksamhet inom vård och omsorg.

Johnny Löfstrand

Ordförande

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.