A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Distr påverkar

Om sjuhusdebatten

Ordförande Lars Holmström Ordförande Lars Holmström

Varför spara på vårdplatser istället för att ta itu med systemfel inom vården? Inom PRO Ångermanland vill vi se politikerna visa mod och ta itu med dessa och inte fortsätta att huka bakom tjänstemannaförslag

Kostnaderna för stafettläkare har ökat kraftigt varje år. Problemen minskar inte. Tvärtom har sjuksköterskorna börjat vandra samma väg. Det är igen hemlighet. Så sent som den 11 september redogör landstingsråden Ewa Back och Elisabet Strömqvist för detta. Ändå presenteras inga förslag på hur man ska komma till rätta med dessa grundproblem.

Inom PRO Ångermanland frågar vi oss varför inte läkare schemaläggs som andra yrkesgrupper? Med de regler som gäller idag kan yrkesgruppen samla på sig övertid som skapar möjligheter till jobb på annan ort. Eller varför inte göra som bland annat Kalmar och Dalarna gjort. Rekrytera sjukvårdspersonal från andra länder i Europa med överskott av välutbildade sjuksköterskor. Direktrekrytering som leder till anställning sparar minst en halv miljon per tjänst och år jämfört med en inhyrd sjuksköterska. Dessutom skapar modellen kontinuitet.

Det är märkligt att se hur landstinget upprätthåller systemfel som också går att spåra tillbaka till neddragningen år 2008 när så gott som alla undersköterskor och en massa erfarna medicinska sekreterare sades upp. Läkare och sjuksköterskor fick ta över deras uppgifter. Med ökad arbetsbelastning på dem skapades behoven av att fylla på inom dessa bristyrken

Förklaringen som presenteras kring varför systemet inte bara upprätthålls trots att den driver den gemensamma ekonomin till ruinens brant brukar vara ett starkt Läkarförbund. Ska vi med den förklaringen tolka det som om politikerna i länet och i hela landet, för det är som bekant ett rikstäckande problem, har lagt sig platt för en facklig organisation? I sammanhanget kan det vara värt att påminna om kostnaden för den dyra läkarutbildningen som till cirka 85 procent betalas med allmänna medel.

Närhet till vård och omsorg är viktig. Det handlar om trygghet i vardagen. De små barnen behöver den, liksom vi äldre i samhället. Där förenas vi över generationsgränserna. Det är inte rimligt att den nära vården ska försvinna och kostnader för dyra ambulanstransporter till Sundsvall, rättfärdigas.

Landstingets ekonomi är i fritt fall och något måste göras. Det förstår var och en. Kostnaderna ska sänkas med 250 miljoner, varav 160 i specialistsjukvården. Då krävs öppenhet och tydlighet, inte planer utan konsekvensanalyser. De besparingsförslag som presenterats fram till idag drabbar på olika sätt oss medborgare och personal vid de nedläggningshotade klinikerna, men också kommuner som ser framför sig minskat befolkningsunderlag när offentlig service försvinner.

  • Politiker i landstinget som vi gett förtroende att styra över vården i länet visa mod och initiativkraft att söka nya vägar.
  • Stå upp för en framtidsvision som bygger på en hållbar ekonomisk strategi, som skapar trygghet i vården och som kommer tillrätta med grunden för den skenande ekonomin.
  • Bevara tre akutsjukhus i Västernorrland

PRO Ångermanland
ordförande Lars Holmström

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.