A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

KPR och RPR på Hola FH

Susanne Öhrling, sakkunnig vid Riks.

Det skrevs historia i Hola Folkhögskola den 13 mars. Då samlades nämligen för allra första gången alla pensionärsorganisationer i Ångermanland och Medelpad till gemensam utbildningsdag kring de kommunala (KPR) och regionala (RPR) pensionärsråden.

2019-03-20 Och det blev till en mycket lyckad dag under ledning av Susanne Öhrling, sakkunnig vid PRO, som för övrigt genomförde sin sista utbildning före pensioneringen.

Det 40-tal personer som kommit från de båda distrikten fick ta del av kunskap och idel goda råd i arbetet framåt. Susanne Öhrling, med gedigen kunskap och många års erfarenhet i bagaget, lotsade deltagarna till det regelverk som finns kring råden, som tyvärr inte är lagstadgade, även om lobbyarbete för detta pågår. Vidare avhandlades syftet med dem som kort och gott är en dialog med beslutsfattare för att bevaka äldrefrågor.

I de bästa av världar tar kommuner vara på den kunskap som finns bland KPR- och RPRledamöter och genomför ett remissförfarande inför stora förändringar i verksamheten. I sämsta läget ser de bara samlingen som ett forum för information. Alla kunde enas kring rådens betydelse för att lyfta äldres perspektiv. Men hur stort inflytande råden får bestäms av i vilken mån kommunen tar vara på kunskapen. Det är viktigt att råden kräver dialog med beslutsfattarna bland annat inför upphandlingar

Som en naturlig följd av detta är det viktigt att pensionärsorganisationerna själva funderar över frågan: Vad vill vi med rådet, och Vad vill vi uppnå? För att öka inflytandet ska råden ha insikt i kommunens planer i god tid före beslut och få insikt i förvaltningarnas utredningar. Viktigt är det också att ta egna initiativ och själv agera, göra skrivelser för beslut i kommunstyrelsen.

För att vinna respekt hos beslutsfattare är det betydelsefullt att rådets ledamöter är pålästa i sak, och inte bara talar i egen sak utan ser sig som företrädare för alla pensionärer. Det ska inte handla om eget tyckande utan om kunskap i sakfrågor. Ett tips är att pensionärsorganisationerna gör egna undersökningar, till exempel om bemötande, och sammanställer inför en presentation. Rådet från Susanne Öhrling var kort och gott: Ta plats under rådets möten och driv egna frågor!

Där fanns också tid till utbyte av erfarenheter och många kunde nicka instämmande inför de berättelser som kom i dagen. En liten sidvinst med den gemensamma utbildningsdagen var att en del planer för framtiden började smidas. Det är inte otroligt att planer på ett och annat debattinlägg börjat gro efter de inspirerande timmarna under ledning av Susanne Öhrling.

Rolf Lindström, vice ordförande i PRO Ångermanland och den som arrangerat dagen, avslutade med att tacka och visa uppskattning över Susannes insats genom att överlämna en bok om Höga Kusten.

Ann-Sofie Ingman

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.