A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmötet 2019

Per Nylén Örnsköldsviks Kommun

PRO Ångermanlands Distrikt hade sitt årsmöte 3 april.

2019-04-22 Det hölls i Folkets Hus Gnistan Örnsköldsvik.

Innan årsmötet startade serverades kaffe och smörgås.

Örnsköldsviks Samorganisations ordförande, Britta Håkans, hälsade alla välkomna och lämnade över mikrofonen till vår gäst, Per Nylén, från Ö-viks kommun.

Han berättade om arbetet inom kommunen. Om att arbeta över blockgränserna och om befolkningsökningen. Det ställs nya krav på kommunen, bl.a. krav på lokaler för olika aktiviteter samt ökat underhåll av skolorna. Det måste även fokuseras på framtidens gymnasieskolor. Per avslutade med att önska oss lycka till med vårt fortsatta arbete. Han avtackades med blommor.

Avgående ordförande Ann-Sofie Ingman hälsade även hon välkommen och förklarade mötet öppnat.

Mötesordförande Malte Norberg höll i mötet med hjälp av sekreteraren Nina Moberg. Fastställande av resultat- och balansräkning och berättelserna för 2018 gicks igenom och godkändes.

Följande förändringar skedde i styrelsen efter valen: Ann-Sofie Ingman lämnar över ordförandeskapet till Johnny Löfstrand. Rolf Lindström slutar. Ny ledamot Kurt Kangas. Vidare slutar Kenth Byström och Dick Gidlöf. Nya ersättare blev Lars Sjöström och Bengt Nilsson, Backe.

 Valberedningen består av Rolf Eriksson, Kramfors (sammankallande) och Jan-Bertil Johansson, Näsåker. Härnösand och Örnsköldsvik har inga kandidater ännu.

Alla avgående fick blommor och stort tack. Även valberedarna Christina Breilin, Gun Kull och Maj-Britt Engström avtackades liksom lotteriadministratören Margit Söderström. Blommor och tack fick också Malte, Nina och de två skrivtolkarna Mona och Barbro.

Efter lunch höll Britta Håkans från Riksorganisationen sitt anförande. Hon berättade lite om de beslut som togs under kongressen sommaren 2018. Det ska även ske en organisationsöversyn samt en rikstäckande medlemsvärvningskampanj. Hon nämnde även att Folkhögskolan i Gysinge ska utvecklas. Bland annat ska fastigheten och restaurangen få annan inriktning.

Med det var mötet avklarat.

Malte Norberg och Nina Moberg tackade för sig och nye ordförande Johnny Löfstrand tackade för förtroendet att arbeta för distriktet.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.