A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Almedalen 2017

Äldreforum - PRO i ett historiskt samarbete i Almedalen

Var femte invånare och var fjärde väljare är 65 år eller äldre. Det motsvarar drygt två miljoner människor. Nu flyttar Sveriges tre största pensionärsorganisationer – PRO, SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna – fram positionerna för att tillsammans driva på för bättre villkor.

Tillsammans engagerar pensionärsorganisationerna drygt 850 000 medlemmar, vilket gör de äldre till en av Almedalens största grupper. Äldreforum i Almedalen ger dem en samlad plattform och röst i samhällsdebatten.

– Vi ser med oro på den utveckling som skett under en följd av år när det gäller pensionärers ekonomiska situation. Klyftorna har ökat och framför allt är det kvinnliga pensionärer som drabbats. Pensionärsorganisationerna står enade bakom behovet av förändring och vi ser fram emot att driva pensionsfrågan tillsammans i Almedalen, säger Christina Tallberg, ordförande för PRO.

– Det är på tiden att vi seniorer gör gemensam sak. Vi är många, men det märks tyvärr inte i beslutade församlingar. Nästa år är det val och då måste partierna både ha program och representanter som attraherar oss, säger Christina Rogestam, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

– Det är dags att fokusera och kraftsamla för att förbättra situationen för dagens och morgondagens äldre och det är en ära att få vara en del av denna gemensamma Almedalssatsning, säger Artur Ringart, medgrundare till News55.

Äldre är inte en homogen grupp. Många äldre, speciellt kvinnor, har en ansträngd ekonomi. Värdefull erfarenhet försvinner när äldre kastas ut från arbetslivet i förtid. Samtidigt ökar behovet av en allt mer specialiserad vård och omsorg.

– Om mannens genomsnittliga pension räcker hela dagen tar kvinnans slut vid kvart i fem på eftermiddagen. Samtidigt ser vi att allt fler inom kvinnodominerade omsorgsyrken inte orkar jobba till 65 med ännu sämre pension som resultat. Det måste vi ändra på nu! säger Berit Bölander, ordförande i SKPF-pensionärerna.

Läs mer på www.aldreforum.se

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.