A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Almedalen 2014

Kunskapslyft behövs i äldreomsorgen

Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef kommunal, Anne Ekdahl, ordförande Sveriges Geriatriska förening, Eva Nilsson Bågenholm, regeringens äldresamordnare, Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet och Jane Lindell, verksamhetschef Hattstugan. (Foto: Lena Dahlström)

Bättre arbetsvillkor och mer vidareutbildning och forskning leder till en bättre vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Dessutom blir det mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen. Detta framkom under PRO:s seminarium i Almedalen.

2014-07-02 Det finns idag två helt olika bilder av omsorgen och vården för äldre – en negativ och en positiv. Samtidigt som de flesta äldre och anhöriga är nöjda finns brister. Undersökningar visar att de mest sjuka äldre inte är lika nöjda som äldre är generellt. 

PRO har tagit fram ett program med förslag på hur vården och omsorgen kan förbättras för de mest sjuka äldre. Panelen på PRO:s seminarium om vård och omsorg för de mest sjuka äldre var eniga om att det rörde sig om bra förslag. Regeringens äldresamordnare, Eva Nilsson Bågenholm:

- Det är ett jättebra program vars förslag redan finns idag i liten skala. Ni beskriver bra att en trygg utskrivning från slutenvården handlar om samverkan. Jag tycker också att ni har bidragit till en bättre bild av vården och omsorgen, säger hon.

Bekymrad över negativ bild

Eva Nilsson Bågenholm är bekymrad över bilden som sprids om att det är kris inom vården och omsorgen.

- Vi måste sätta en annan bild för att locka yngre att utbilda sig inom vård- och omsorgsyrken. När jag var ung krävdes höga betyg för att komma in, men idag är det inte så, säger hon.

Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef på Kommunal, menar att det handlar om att arbetsvillkoren måste förbättras för att yrkena ska bli mer attraktiva.

- Det behövs fast anställning, heltid, kollektivavtal och delade turer. Sedan behöver det finns möjlighet att utvecklas, ha roligt och att det finns utrymme för goda idéer, säger hon.

Många vill byta yrke

Förutom att det utbildas för få inom vård och omsorg för äldre framkommer det i undersökningar att många som arbetar inom vården och omsorgen funderar på att byta yrke.

- Vi jobbar mycket för att få fler att vilja jobba kvar. Men på grund av press och stress känner många att de kan göra mer, men får inte förutsättningar för det. Så många som 30 procent funderar på att byta yrke redan efter två år som sjuksköterska, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Jane Lindell, verksamhetschef på Hattstugan och känd från SVT-programmet Sveriges bästa äldreboende, känner igen situationen.

- Det är för mycket förändringsarbete och precis när en förändring gjorts så händer något nytt. Det gör personalen trötta. Problemet är också att chefer har för många medarbetare under sig. Då uppstår kommunikationsmissar, säger hon.

Det coachande ledarskapet

Jane Lindell menar att det är det coachande ledarskapet som är framgången, att det finns en teamkänsla där också anhöriga ingår i teamet.

- Vi är en liten verksamhet för demenssjuka men större verksamheter kräver samma parametrar. Det behövs ett tydligt uppdrag och manual för medarbetare, coachande ledarskap, individanpassat för de äldre och en bra psykosocial och fysisk miljö. Egentligen är det inte så svårt, säger Jane Lindell. 

Anne Ekdal, ordförande för Svensk Geriatrisk förening, berättar om ett lyckat projekt med en äldremottagning som samlade olika professioner.

- Det är så man ska jobba med de mest sjuka äldre som är komplexa patienter. När olika professioner samlas kan de stärka varandra. Tyvärr fick vi lägga ner när pengarna tog slut. Men nu vill jag se att det blir geriatriska specialistmottagningar i alla län, säger hon.

Nationell kunkapsförsörjningsplan

Enligt Sineva Ribeiro bor hälften av de multisjuka äldre kvar hemma med hemtjänst. Hon tycker att  det behövs fler utbildade specialister.

- Vi behöver en nationell kunskapsförsörjningsplan för ett kunskapslyft med vidareutbildningar i kommunerna kring multisjuka äldre. Nu fallerar det i övergångar från kommun till landsting. Det handlar också om att få in mer IT som underlättar, säger hon.   

Förutom att se till så att fler vidareutbildas vill alla i panelen få in mer forskning.

- Vi måste ha annat än läkarforskning för det höjer nivån och statusen, säger Anne Ekdahl.  


 

Läs mer

PRO:s program för de mest sjuka äldre

Artikel från politikerutfrågningen i Almedalen

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.