Gemenskap och förändring

Pensionärernas riksorganisation, PRO, är en av Sveriges största och mest aktiva folkrörelser.
Vi påverkar viktiga samhällsfrågor och ser till att livet som pensionär blir roligare och mer utvecklande. PRO är Sveriges största mötesplats för pensionärer.  

 

Våra cirka 350 000 medlemmar finns utspridda över hela landet. Hos oss kan du träffa nya människor, utbilda dig, resa, njuta av kultur, och delta i olika friskvårdsaktiviteter. PRO är också pensionärernas röst i politiken. Vi påverkar beslutfattare och politiska organ i frågor som är viktiga för äldre. 

 

 

PRO är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som styrs demokratiskt av medlemmarna. Tillsammans verkar vi för ett samhälle där medborgarna har ekonomisk trygghet, där det finns bra vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och stimulerande. Välkommen till PRO!