A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO 75 år

Du kan påverka i PRO

I PRO kan du som medlem påverka genom direktdemokrati och representativ demokrati. Här beskriver vi hur PRO:s organisation fungerar.

PRO har cirka 330 000 medlemmar. Varje medlem tillhör i PRO en eller flera föreningar. I föreningen påverkar medlemmarna genom direktdemokrati, på årsmöten och höstmöten, föreningens verksamhet och ledning. 

Genom representativ demokrati har alla medlemmarna i PRO också inflytande i övriga organisationsled:

  • Samorganisationen för föreningarna inom en och samma kommun, om det finns fler än en förening i kommunen.
  • Distriktet som i de flesta fall samlar föreningarna inom ett och samma län.
  • Riksorganisationen.

I PRO finns ca 1 400 föreningar, 290 samorganisationer och 26 distrikt.


Du kan påverka på kongressen
Kongressen är PRO:s högsta beslutande organ. Till PRO:s kongress, som hålls vart fjärde år, kan medlemmar lämna in förslag på förändringar, så kallade motioner. Även föreningar kan lämna in motioner till kongressen.

Det väljs 200 ombud till kongressen, som tillsammans med 40 representantskapsledamöter från distrikten, och 11 ledamöter från styrelsen, som påverkar och beslutar på kongressen. Förutom motioner tar kongressen bland annat beslut om PRO:s handlingsprogram, stadgar och riksorganisationens styrelse. 

PRO:s kongress 2015

PRO:s kongress 2018


Det årliga representantskapet

Representanter, 40 personer, från distriktet åker även på riksorganisationens årliga representantskap för att ta beslut om riksorganisationens verksamhet och budget för nästkommande år. 

I PRO:s verksamhetsberättelse kan du läsa om riksorganisationens arbete. Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för föregående år antas på nästkommande års årsmöte i maj.

PRO:s verksamhetsberättelse och årsredovisning 2018

PRO:s verksamhetsbetättelse och årsredovisning 2017

PRO:s verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016

PRO:s verksamhetsberättelse och årsredovisning 2015

PRO:s verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014

PRO:s verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

PRO:s verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012

 


Kurser och handböcker 
Känner du att du behöver stöd i ditt arbete som förtroendevald/ansvarig? På PRO:s folkhögskola finns ett stort utbud av kurser för förtroendevalda/ansvariga. Och från PRO:s webbutik kan du beställa en rad handböcker. 

PRO:s folkhögskola

PRO:s webbutik

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.