A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

1 oktober – internationella äldredagen

Den internationella äldredagen är en särskild dag då äldres villkor jorden över ska få särskild uppmärksamhet. Det är ett tillfälle att lyfta äldres viktiga roll och bidrag till våra samhällen och samtidigt skapa en medvetenhet om hur det är att åldras i dagens värld. Redan 1990 proklamerade FN:s generalförsamling den 1 oktober som "Day of older persons" och 1991 antogs FN:s principer för äldre personer. Årets tema för FN:s internationella äldredag är att bekämpa åldersdiskriminering eller ålderism, vad vi nu väljer att kalla det. Det handlar om att motverka negativa attityder och diskriminering av äldre och lyfta fram hur det kan påverka våra liv.

2016-10-01 ”Ageism” som är det engelska ordet går inte att översätta till alla språk, vilket säger en del. Den åldersdiskriminering som präglar vårt samhälle innebär att människor enbart utifrån ålder tilldelas en särskild plats och roll i samhället, trots att åldern inte säger något annat än hur många år en person har levt. PRO-medlemmar vittnar om att inte bli tagna på allvar, inte ianspråktagen och osynliggjord i samhället. I media framställs äldre ofta som offer, alltför sällan som personer med erfarenhet och kunskap med vilja att delta i samhället. Det finns också en strukturell åldersdiskriminering. Socialförsäkringslagstiftningen, försäkringar, sjukvården, tillgång till läkemedel och möjligheten till lån. Det krävs lagändringar för att komma till rätta med detta. Till följd av demografiska utmaningar blir det allt viktigare att alla kan bidra i samhället, oavsett ålder. De förlegade attityder som hindrar äldre att bidra med erfarenhet och kompetens måste förändras. I USA är båda presidentkandidaterna runt 70 år. Tyskland och Finland har haft presidenter som är 80+.

Titta på medelåldern i Sveriges riksdag och i regeringen! Vilket parti i Sverige skulle våga utse en partiledare som passerat pensionsåldern? Det borde vara en självklarhet att en mångfald av åldrar är det som utvecklar våra samhällen.

PRO uppmärksammade den internationella äldredagen genom ett seminarium Ett gott liv, hela livet, som hölls fredag den 30 september.

Här kan du läsa om seminariet

Dela den här artikeln: