A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

PRO uppvaktar Per Bolund i kontantfrågan

PRO:s ordförande Christina Tallberg möter finansmarknadsminister Per Bolund. PRO:s ordförande Christina Tallberg möter finansmarknadsminister Per Bolund.

I dag har PRO uppvaktat finansmarknadsminister Per Bolund för att följa upp frågan om en fortsatt tryggad kontanthantering i hela landet. I juni 2016 lämnade PRO över 139 064 namn till regeringen och finansmarknadsministern för att visa på hur viktigt det är för många i vårt land att kontanterna får finnas kvar.

2017-01-16 Vid mötet överlämnade PRO:s ordförande Christina Tallberg en skrivelse till regeringen där PRO föreslår förtydliganden och en snabbare process i den nya utredning som fått uppdraget att se över kontantfrågan.

Redan 2020 kan vi ha ett kontantlöst samhälle, enligt forskare. Avvecklingen av kontanter går snabbare än vad många räknat med och den utredning som nu fått uppdraget att se över kontanternas framtid kommer försent. Det innebär att en stor grupp människor riskerar att hamna utanför.

Den nya utredning som tillsatts ska lämna sitt förslag den 31 maj 2019. Med tanke på den snabba avvecklingstakten av kontanter måste uppdraget redovisas tidigare, anser PRO. Ett annat problem är bristen på tydlighet i vad utredningen ska uppnå med sitt arbete.

Här kan du läsa PRO:s skrivelse i sin helhet.

Mer från nyhetsarkivet:

2016-05-30: Så svårt är det att sätta in kontanter på banken

2016-06-02: Stor uppmärksamhet för kontanterna i media

2016-06-22: 139.064 personer stödjer PRO:s kamp för kontanter

Dela den här artikeln: