A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

PRO uppvaktade Anders Borg

PRO:s ordförande Curt Persson uppvaktade idag finansminister Anders Borg. Även de övriga fyra rikstäckande pensionärsorganisationerna deltog.

2012-02-28 Curt Persson tog upp pensionärernas ekonomiska standardutveckling, pensionernas utveckling och skatteorättvisan mellan pensionärer och löntagare.

Nya siffror som PRO tagit fram inför uppvaktningen visar att en pensionär mellan åren 1992 och 2010 faktiskt har förlorat inkomst, räknat efter inflation. Löntagarna har däremot haft en stor real inkomstökning.

Pensionerna släpar efter

Före inflationen ökade pensionen 1992-2010 med 28,5 procent. Under samma tid fördubblades nästan lönerna nominellt, de ökade med 93,2 procent.

Se diagram nedan.

Diagram över pensionens utveckling

Lite sifferfakta:

Pensionen för en person som hade 10 000 kronor i månadspension 1992 har ökat med 28,5 procent 1992-2010. De genomsnittliga lönerna har ökat med 93,2 procent. För pensionären har det blivit en real inkomstminskning. De 10 000 kronorna borde ha varit 13 414 kronor 2010 men pensionären fick bara 12 853. Lönerna har däremot ökat även realt. De 14 700 kronorna som var medellön 1992 skulle, om de bara räknats upp med inflationen, vara 19 718 kronor 2010. Löntagarna fick alltså 28 400 kronor i medellön.
Källa SCB:s prisomräknare.

PRO accepterar inte

PRO accepterar inte den allt större eftersläpningen av pensionerna i förhållande till lönerna. Pensionärsorganisationen har i en rapport 2011 föreslagit åtgärder för att råda bot på situationen, bland annat att den så kallade bromsen avskaffas.

PRO accepterar heller inte att en genomsnittspensionär ska betala över 300 kronor mer i skatt varje månad än en löntagare med samma inkomst.

Anders Borg lovade sänkt skatt längre fram

Finansminister Anders Borg lyssnade på kritiken, och utlovade i princip en skattesänkning för pensionärer 2013 eller 2014, men han angav ingen nivå för den. 

Jag förutsätter att han tar intryck av ett seriöst samtal. Pensionärerna är en stor grupp i Sverige, cirka 1,7 miljoner personer. Det är oacceptabelt att vår grupp hela tiden ska hamna på efterkälken när det gäller ekonomisk standard, säger Curt Persson, ordförande i PRO.

Kontakt

Johanna Hållén, press- och policychef
Direkt: 08-701 67 32
Mobil: 0727-10 60 11
e-post: johanna.hallen@pro.se

Dela den här artikeln:

Kommentera artikeln

Kommentarer

Den här artikeln har inga kommentarer än.