A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

PRO trycker på för lag mot åldersdiskriminering

Den 20 mars skulle regeringens utvidgade lag mot åldersdiskriminering ha presenterats för riksdagen. Men lagen dröjer. PRO anser att en bättre lag mot åldersdiskriminering är mycket angelägen och PRO:s ordförande med flera har därför idag begärt en uppvaktning av integrationsminister Erik Ullenhag, för att trycka på i frågan.

2012-03-20  

Hela brevet till Erik Ullenhag:

Proposition om lag om åldersdiskriminering

Hösten 2010 överlämnade Utredningen om stärkt skydd mot åldersdiskriminering betänkandet "Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering" (SOU 2010:60). Betänkandet skickades ut på remiss och remissförfarandet var avslutat i december 2010. Någon proposition har ännu inte lagts fram för Riksdagen.

Undertecknade organisationer ställde sig bakom huvudprincipen i betänkandet att ålder inte får utgöra en diskrimineringsgrund med undantag för särbehandling på grund av ålder om den har ett berättigat syfte. Betänkandets förslag tillstyrktes till stora delar, dock med vissa avvikande synpunkter.

Nuvarande lagstiftning innehåller stora brister och medför orättvisor mellan olika åldersgrupper. Lagstiftningen motverkar även de drivkrafter till utökat arbete som, med hänsyn till en åldrande befolkning, samhället är i stort behov av.

Vi känner en stark oro för dröjsmålet med att införa denna, för så många människor, viktiga lagstiftning.

Mot bakgrund av detta ser vi det angeläget att en proposition snarast läggs fram och skulle vilja be om en tid för att träffa integrationsministern i denna fråga.

PENSIONÄRERNAS RIKSORGANISATION
Curt Persson

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND
Karl Erik Olsson

TANKESMEDJAN SENIORKRAFT
Staffan Sohlman

LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER
Felix König

Kontakt

Johanna Hållén, press- och policychef
Direkt: 08-701 67 32
Mobil: 0727-10 60 11
e-post: johanna.hallen@pro.se

 

Läs mer på Curt Perssons ordförandeblogg 

Dela den här artikeln:

Kommentera artikeln

Kommentarer

Den här artikeln har inga kommentarer än.