A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

Orättvis skatt? Nej tack!

Pension är uppskjuten lön och ska därför ha samma beskattning som inkomst av arbete. Men så ser inte verkligen ut. PRO kämpar tillsammans med andra pensionärsorganisationer för att den orättvisa som införts ska försvinna.

Vid årsskiftet 2006/2007 sänktes skatten för arbetande vilket innebar en skillnad mellan pensionärer och arbetande i samma inkomstlägen på mellan 400 och 500 kronor per månad.

Sedan dess har PRO och de andra pensionärsorganisationernas fört en enveten kamp som har lett till att gapet mellan pensionärer och löntagare minskat.  

Den kampen har påverkat politikerna att sänka skatten sex gånger för dem över 65 år. Nu senast för pensionärerna med de lägsta inkomsterna, så att de idag betalar ungefär samma skatt som löntagare med lika stora inkomster. På pensioner över 10 000 kronor per månad är skatten fortfarande högre. Det vill vi ändra på.

Den orättvisa beskattningen av pensionerna blir ytterligare en börda i ett pensionssystem som inte ger en likartad ekonomisk utveckling för löntagare och pensionärer, så som systemet var tänkt att fungera. Den så kallade bromsen i pensionssystemet har de senaste åren slagit till flera gånger och lett till sänkt pension.

Klyftan mellan löntagare och pensionärer ökar år för år. Den utvecklingen måste vändas.

Ta del av PRO:s rapporter här

Protestera och räkna ut hur mycket mer du betalar i skatt