A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsförmåner

Kortsiktigt av kommuner att dra in fixartjänster

PRO:s ordförande Curt Persson intervjuades i november om fallolyckor i SVT:s Gomorron Sverige.

Idag har Ekot i Sveriges Radio rapporterat om kommuner som drar in fixartjänster som hjälper äldre. Kortsiktigt och dyrt menar PRO. Var femte minut faller någon så illa att hen behöver uppsöka sjukhus, enligt en SVT-granskning i höstas.

2014-12-30 - Hur många ska dö innan samhället tar frågan om fallolyckor bland äldre på allvar? Att inte mer görs beror på att det är äldre som drabbas. Ett tydligt med tragiskt uttryck för att äldre diskrimineras, säger PRO:s ordförande Curt Persson. 

Varje år dör närmare 1 600 personer över 65 år till följd av fallolyckor. 50 000 personer, 65 år och äldre, skadas så illa att de behöver slutenvård. Orsakerna till fallolyckorna är kända sedan länge. 

Äldre skadas när de ska byta gardiner, glödlampor eller snubblar på löst liggande sladdar eller mattkanter. Det är detta som fixartjänsterna i kommunerna har möjlighet att förebygga.

Regeringen måste ta ansvar

- Det är ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande att dra in fixartjänster. Fallolyckorna kostar samhället fem miljarder kronor varje år. Det mänskliga lidandet kan inte värderas i pengar, säger Curt Persson.

Det är framför allt kommunerna som har ett ansvar, men regeringen måste ta sitt ansvar och initiera ett strategiskt arbete för att halvera fallolyckorna bland äldre under denna mandatperiod.

- PRO har därför utmanat regeringen att halvera antalet fallolyckor under mandatperioden, Vi bjuder inom kort in till ett seminarium om fallolyckor där statsrådet Åsa Regnér medverkar, berättar Curt Persson.


PRO:s krav gällande fallolyckor:

  • Inrätta och behåll så kallade fixartjänster för äldre, någon som till exempel byter glödlampor och sätter upp gardiner.

  • Hembesök för att se över risker i hemmet.

  • Regelbundna läkemedelsgenomgångar.

  • Bättre stöd till friskvårdsinsatser.

  • Maten och måltidssituationen. Undernäring är en starkt bidragande orsak till fallolyckor.

Dela den här artikeln: