Meny

Allmänna villkor

Prenumerationsvillkor

En prenumeration på Trippelskrapet innebär att en faktura med lotter skickas hem till dig varje månad. Prenumerationen löper tillsvidare så länge du inte aktivt kontaktar oss och avslutar din beställning. Lotterna ska betalas senast den sista i respektive månad. Pris per ordinarie lottpaket à 8 st. lotter är 200 kr. 10 kronor i fakturaavgift tillkommer. Fakturaavgiften tillkommer inte om du väljer att betala via Autogiro. Obetalda fakturor debiteras med en påminnelseavgift à 30 kr.

Uppsägning av lotten görs genom att kontakta Trippelskrapet via telefon, e-post eller brev. Vi behöver ha din uppsägning allra senast på fakturans förfallodag, för att hinna verkställa din uppsägning innan nästa månads lottutskick.

Beställning får endast ske av personer som är folkbokförda i Sverige och är över 18 år.

Lotteritillstånd

Trippelskrapet är en del av PRO Trippelskrapet som står under Lotteriinspektionens tillsyn och kontroll. Trippelskrapets tillstånd är beviljat av Lotteriinspektionen.

Försäljningstid för lotteriet är 2017-12-01 – 2018-12-31. Lotteriinspektionen har utsett Herman Lindholm till kontrollant för Trippelskrapet.
Lotteriföreståndare är Johnny Löfstrand.
Sista vinstutlämningsdag är 2019-02-28.


Förmånstagare för PRO Trippelskrapet är Pensionärernas Riksorganisation, PRO.

Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Lotteriinspektionen bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.

Lotterikontrollant: Herman Lindholm
Postadress: Box 713, 645 59 STRÄNGNÄS
Telefonnummer växel: 0152-461 50

http://www.lotteriinspektionen.se

Allmänna reklamationsnämnden
Kontakta vår kundservice om du har några klagomål. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Allmänna Reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se

För gränsöverskridande e-handel se EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Behandling av personuppgifter

För att kunna fullgöra våra kundåtaganden och som statistiskt underlag, registrerar och behandlar PRO Trippelskrapet de personuppgifter som du frivilligt lämnat till Trippelskrapet. Uppgifterna lagras under maximalt tre år efter det att kundförhållandet upphört.
Om du inte vill att dina uppgifter skall finnas kvar i vårt register, vänligen meddela oss per e-post och begär att uppgifterna avlägsnas.

PRO Trippelskrapet förbehåller sig rätten att marknadsföra egna, samt samarbetspartners, produkter och tjänster till dig via t.ex. post, e-post, telefon och mobiltelefon. Om du inte önskar få sådan marknadsföring kontakta kundservice.

Du har enligt personuppgiftslagen möjlighet att utan kostnad en gång per kalenderår få information om PRO Trippelskrapets behandling av dina uppgifter. En skriftlig ansökan om sådan information skickas till PRO Trippelskrapet, 113 94 Stockholm. Du har även rätt att begära rättelse av felaktigt behandlade personuppgifter. Begäran om rättelse skickas till kundservice på ovanstående adress.