Ta chansen!

Det finns platser kvar på nedanstående kurser:

Datum Kurs-nummer   Kursnamn
     
9 - 13/4 2 Gammeldans
  70 Hjördis ledarutbildning
     
9 - 11/4      52 Värva och vårda
     
9/4 --   

"Gysingekursen" - 15 veckor Allmän kurs
Kursen pågår 9 april – 1 juni (7 veckor), resterande 8 veckor i höst.

     
23 - 27/4 12 Vandring i nationalparken
  60 Sekreterarkurs med datainriktning
  76 Senior Qi Gongledare, steg 2
     
30/4 - 4/5 13 Vandra Gästrikeleden
  69 Utbildare inom PROsIT
  79 Engelska, fortsättning
     
11 - 13/5 29 Fåglar i ull/Gökotta
     

 

Ytterligare information finns i vårt kursprogram!

Du kan anmäla dig via internet här på hemsidan eller ringa 0291 - 212 23

Välkommen!