A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO

Nationellt påverkansarbete

PRO sätter pensionärernas intressen på den politiska dagordningen.

Flera gånger om året träffar PRO-företrädare ministrar i regeringen för att framföra organisationens åsikter. Fyra gånger om året deltar PRO i möten med regeringens pensionärskommitté. Dessutom har vi möten med oppositionspartier i riksdagen och svarar regelbundet på remisser.

PRO har representanter i statliga utredningar och samarbetar med myndigheter, nämnder, grupper och andra forum där äldres frågor behandlas.

I det nationella arbetet ser vi även till att våra frågor syns i media. Vi bedriver olika kampanjer, påverkansprojekt och gör regelbunda undersökningar.

Under sidorna Ekonomi & pensionVård & omsorg, och Leva & bo kan du läsa mer om vad vi arbetar med inom respektive politikområde. Här hittar du också PRO:s rapporter och remissvar inom de olika områdena.  


Vi arbetar vidare efter valet 2014!

Inför valet 2014 ställde vi en rad krav på politikerna, bland annat: 

  • Gör skatten på pension rättvis, avskaffa bromsen i pensionssystemet och överför pengarna i premiepensionssystemet till inkomstpensionerna.
  • Bygg 350 000 fler boenden för äldre fram till år 2030, varav 35 000 boenden för äldre inom vård och omsorgen. 
  • Inför en ny lag som stärker äldres rätt till omsorg och ökar samverkan mellan kommuner och landsting. 

Under valåret 2014 arrangerade vi över 200 aktiviteter runt om i landet. Vi presenterade 6 rapporter/program och fick ett stort genomslag i media både lokalt och nationellt med debattartiklar och insändare. 

Vi arbetar nu vidare med de krav som vi drev under valåret, och vi ger oss inte förrän alla våra krav har blivit verklighet.