A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

MOTIONER TILL PRO:s 22:a KONGRESS

Nu kan ni börja motionera till kongressen 2018 och precis som på kongressen 2015 så sker allt digitalt över nätet. Tycker ni att det här är krångligt så vänd er till ert distrikt som hjälper er. Ni är också välkomna att ringa PRO riksorganisation eller till PROs datasupport.

PRO riksorganisation
Tel: 08-7016713

PRO:s datasupport
Tel: 0771-171 171
support[a]pro.se

Motioner till kongressen kan väckas av distrikt, distriktsstyrelse, samorganisation, förening samt enskild medlem.

Motion ska insändas till distriktsstyrelsen som ska avge eget yttrande.

Motion från enskild medlem ska sändas till föreningsstyrelsen. Efter behandling på föreningsmöte ska motionen med till- eller avstyrkande sändas in till distriktsstyrelsen.  

Inlämningstid för motioner till distrikten beslutas av varje distrikt.

Motioner ska vara riksorganisationen tillhanda senast den 8 december 2017.

Klicka här för att lämna in motion