A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

PRO:s äldrebarometer

Med jämna mellanrum genomför PRO en undersökning där vi mäter hur bra olika kommuner är att bo och leva i för äldre. Vi kallar den för PRO:s äldrebarometer.

1800 frivilliga PRO-medlemmar har under hösten 2014 och vintern/våren 2015 kartlagt hur 181 kommuner klarar av att ge äldre bra livsvillkor. Sammanlagt 27 punkter inom 8 områden som påverkar äldres livssituation har betygssatts från 1-6:  tillgänglighet, boende, transporter, gemenskap och aktiviteter, deltagande och inflytande, åldersdiskriminering, information samt omsorg, vård och service. 

Äldrebarometern genomfördes senast 2015. Nästa äldrebarometer kommer 2017.

Äldrebarometern 2015 

Äldrebarometern 2012

Äldrebarometern 2010