A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Dagordning höstmöte 2013

2013-11-04

 Sofia

Förslag till Dagordning för PRO Sofias Höstmöte den 5 november 2013

Tid och plats: kl. 13.00 på Borgmästargatan 11, nb.

1. Mötets öppnande
2.  Dagordningens godkännande
3.  Val av protokolljusterare
4.  Nya medlemmar hälsas välkomna
5. Verksamhetsplan
6.  Budget
7. Föreningsavgiften
8.  Information från styrelsen
9.  Kaffe och samtal kring borden
10. Vår medlem Gustav Hinas föreläser om ”Hur mycket tål en mamma?”
 
11. Övriga frågor
12. Lottdragning
13. Nästa möte, som är vår julfest, äger rum den 10 december. Passa på och köp julbiljett redan idag.
14.Avslutning

  

 

     

  

 

 

 

Dela den här artikeln: