A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Styrelse/revisor/valberdn.

Styrelse 2014

Ordf. Gerd Klang 08-7712535 gerd.klang(a)telia.com 
Sekr. Vakant    
Kassör Ove Johansson 08-6053142 prokassoren(a)telia.com  
Studieorg. Sonja Kvål 08-889842 sonja.kval(a)telia.com  
Repr. Stuvsta-Snättringe Gustaf Andersson 08-7749748 gandersson39(a)gmail.com
Repr.Trångsund Inger Carlsson Englund  08-941719 inger.carlsson(a)hotmail.com
Repr.Huddinge Centrala Kjell Andersson 08-7746182 kjell_gunlouise(a)telia.com 
Repr.Huddinge Finska. Vakant    
Repr.Segeltorp Kaj Carlberg 070-616 51 09 kaj(a)socakonsult.se
Repr.Skogås Sven Jonasson 073 - 730 82 81 sven.r.jonasson(a)gmail.com
Repr.Vårby-Felmingsberg Carl Gustav Carlsson 08-6452153

monica.carlsson(a)comhem.se

Repr.Fullersta Kent Jakobsson 08-774 35 57  
       kent.jakobsson(a)bredband.net

Revisorer

     
Ordinarie Sonja Lythell    

Ordinarie

Lennart Brezell    
Ersättare Anita Glans    

Valberedning

   
 Sammankallande Kathrine Hultman Eriksson    
  Hugo Holmer    
  Centrala/Fullersta - vakant    
  Segeltorp/Vårby-Felmmingsberg - vakant