A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aktuellt just nu

Styrelsen jobbar nu för högtryck med att kontakta alla annonsörer i vårt programblad. Vidare ska alla mötes- och aktivitetsdagar för 2015 spikas och underhållare ska kontaktas. 

Kassören ska också sätta ihop en budget och en verksamhetsplan för 2015 så det är bråda dagar med andra ord. 

Kassören har ordet

Det är nu snart två år sedan jag tog över som kassör i PRO Tyringe. Jag visste inte så mycket om föreningens finanser eller hur de skulle skötas eftersom jag endast varit medlem ett år. Jag vill tacka alla som hjälpte mig igång och som jag har rådfrågat.

Då jag tog över hade vi ett par år tidigare gått med ett kraftigt minus och därför har vi varit mycket sparsamma för att få ekonomin under kontroll. Nu har vi sparat ihop en buffert på framtidskontot och styrelsen har därför tagit beslutet att vi har tillräckligt med sparade medel och att medlemsavgiften ska vara oförändrad för 2015. Framöver kan de pengar vi lagt på sparande istället komma medlemmarna till nytta.

Det är lotterierna som bär upp verksamheten. Vi åtnjuter inga statliga eller kommunala bidrag och föreningen är helt självbärande. Årets resultat kommer kanske att gå med ett litet plus tack vare våra duktiga lottförsäljare.
Berit Simonsen, kassör

Nästa medlemsmöte är ett budgetmöte
Fredagen den 21 november kommer Berit att presentera budgeten och verksamhetsplanen för 2015. Välkomna till Kyrkans Hus kl. 14.00. Fredholms vingård besöker oss och berättar om vinodling i Skåne.

Vattengympan på Tyrs Hov

Vi i styrelsen tycker det är jättekul att vattengympan fungerar så bra trots mångas farhågor. "Man blir så glad när man kommer till vattengympan och ser en så engagerad ledare", som någon uttryckte det. Härligt, gympa på!

Julbord i Finja bygdegård - 98 anmälda - Välkomna!

Den 3 december är det julbord för alla Tyringes PROare i Finja bygdegård för en kostnad av 200 kr. Ett riktigt härligt hemlagat julbord med kaffe och julkakor. Vi bjuder även på underhållning. Anmälan kan göras till Bodil Samevik, tel 505 91. Den som vill ha något starkare en lättöl till sillen får gärna ta med det.

Tiden går nu fort...

... snart är det årsmöte och valberedningen vill gärna ha in förslag på personer som kan tänkas ingå i styrelsen. Ta kontakt med Inge Wilhelmsson i Valberedningen om du själv vill vara med i styrelsen eller har förslag på en styrelsemedlem.  

Aktuellt från Tyringe

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks