A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Telefonförsäljning

Bild på aggresiv telefon

I förra veckan tillsatte regeringen en utredning om telefonförsäljning.

2013-11-05 Det är en efterlängtad utredning.

Idag rör nästan var femte anmälan till Konsumentverket telefonförsäljning och anmälningarna till konsumentvägledarna ökar. Även om många företag i branschen är seriösa finns det tyvärr oseriösa aktörer som riskerar att drabba konsumenter.

Vi ser att äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med bristande språkkunskaper drabbas särskilt. Det är viktigt att lösa dessa problem, säger konsumentminister Birgitta Ohlsson.

Utredningen ska ta ett helhetsgrepp om telefonförsäljning som försäljningskanal och kartlägga de problem som finns och föreslå åtgärder. Bland de möjliga lösningarna ingår skriftligt godkännande före bindande avtal och att konsumenter i förväg måste godkänna att telefonförsäljare tar kontakt.

Utredningen ska vara klar senast 30 april 2015.

Text: Inger Breil

Dela den här artikeln: