A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om Föreningen

Medlemsmöten 2017/2018

Årets Program Årets Program

Mötena hålls den tredje tisdagen i månaden kl. 14.oo i Bomhus Folkets Hus.

Vi kommer också att anordna medlemsmöten för nya medlemmar som tillkommit under året

Datum för dessa är fredagen 13/10 2017 kl. 10,00 

samt 

fredagen den 16/2 2018 kl. 10.00 

Lokal för detta är Bomhus Folkets Hus

Kallelse för dessa träffar kommer.

 

 2017-09-14 IL