A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aktuell information

Datorinformation

Datacaféet i Bomhus Folkets Hus öppnar igen den 25 sept 2017. Gunnar Häll och Iréne Lundin finns där mellan kl. 09,30-12,00. Ingen kostnad utgår för besök på Datacaféet.

PRO´s Samorganisation i Gävle kommer också fortsättningsvis att erbjuda studiecirklar i datorkunskap för att försöka minska det digitala utanförskapet hos våra pensionärer. 

Anmälningar kan göras hos ABF på telefon 026-12 90 53 eller på mail till lena.johansson@abf.se.

 Kostnad för att delta i våra datakurser är 450 kr per termin/10 ggr.

Telefon och Mac kursen kostar 225 kr/5 ggr.

Kursstart för Windows fortsättningskurs är den 28 sept. 2017 kl. 13.15
Kursstart för Mac dator är den 28 sept. 2017 kl. 09.30.
Kursstart för Android telefon är den 2 nov. 2017 kl. 09.30

 

il

il

il

Kursledare är Iréne Lundin och Gunnar Häll.

Du kommer till oss via Busslinje 12 eller 1.

Fri Parkering för er som åker bil.

 

Välkommen

 

2017-09-01 IL