A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Almedalen 2017

Läs höjdpunkterna ur PRO:s Almedalen-program 2017

Christina Tallberg, ordförande PRO. Christina Tallberg, ordförande PRO.

De största pensionärsorganisationerna – med över 850 000 medlemmar – gör gemensam sak med News55 på Almedalsveckan 2017. Genom arenan Äldreforum ska frågor som särskilt berör den mest erfarna delen av befolkningen belysas och debatteras. Äldres sexliv, nollvisionen för fallolyckor och ett seminarium om pensionspengarna - hur länge håller systemet? Det är några av höjdpunkterna ur årets program i Almedalen. (OBS! Preliminärt program! Med reservation för eventuella ändringar)

Ola Billger och Erik Rosendahl.

När mattkanten är farligare än trafiken – nollvision för fallolyckor bland pensionärer.

Varje år skadas 70 000 människor så allvarligt i fallolyckor att de måste läggas in på sjukhus, majoriteten av dem är pensionärer. En betydande riskfaktor är felaktig läkemedelsanvändning. Det är hög tid för en säkrare läkemedelsbehandling och en nollvision för fallolyckor bland pensionärer!

Medverkande: 
Erik Rosendahl (professor Umeå Universitet)
Ola Billger (Socialstyrelsen)
Doris Ahlgren (pensionär)
Christina Tallberg (ordf. PRO)
Christina Rogestam (ordf. SPF Seniorerna) 

Moderator: Artur Ringart (News55) 

När: Måndag 3/7, 13.00-14.00

Var? Almedalen, Äldreforum, Strandvägen 6, 621 55 Visby, Sverige 

Länk till Facebook-eventet

John Mellkvist och Claes Elfsberg.
Äldrefrågor på undantag

När man blir pensionär så betraktas man som en del av en enhetlig, homogen grupp. Oavsett yrkeserfarenhet, fysisk och psykisk status. Det är en bild som både forskare och debattörer i panelen vill förändra. PRO presenterar en rapport om äldrefrågorna som politikerna inte låtsas om.

Norstat presenterar även en färsk undersökning om attityder på arbetsmarknaden kring ålder.

Medverkande: 
John Mellkvist (strateg Mindmakers PR)
Claes Elfsberg (journalist)
Ingmar Skoog (Göteborgs Universitet)
Jan Andersson (Ordf PRO Skåne) 

Moderator: Anna Werkelin Ahlin (PRO)  

När: Tisdag 4/7, 10.00-11.30

Var? Almedalen, Äldreforum, Strandvägen 6, 621 55 Visby, Sverige

Länk till Facebook-eventet

Åsa Regner, Anna Werkelin-Ahlin, Suzanne Larsdotter och Maria Bergström.

Bättre sex efter 65

Många äldre personer har en okomplicerad relation till sex och till sin sexualitet. Samtidigt får många en förändrad hälsa. Att kunna behålla den sexuella lusten, förmågan och aktiviteten innebär livskvalitet. Hur kan fler äldre känna trygghet i sin sexualitet och bli nöjda med sitt sexliv?

Att ha en lång livserfarenhet kan ge ett gott självförtroende och hög självkännedom. Att bli äldre innebär också att fler får erfarenhet av att förlora en partner och vill kanske träffa någon ny. Samtidigt får många äldre en ny hälsosituation. Kroppens funktioner förändras och många blir beroende av vård och omsorg för att klara sin vardag. Att kunna behålla den sexuella lusten, förmågan och aktiviteten innebär livskvalitet. Sexuellt välbefinnande främjar också hälsa och borde därmed vara prioriterat i folkhälsoarbetet. Hur kan vi verka för det? Vilka hinder och möjligheter finns det för att fler äldre ska känna trygghet i sin sexualitet och bli nöjda med sitt sexliv?

Medverkande:
Åsa Regnér (Äldre- och jämställdhetsminister (S))
Anna Werkelin Ahlin (Sakkunnig PRO)
Suzanne Larsdotter (Sakkunnig RFSU)
Peter Öberg (Professor, Högskolan Gävle) 

Moderator: Maria Bergström (RFSU) När: Tisdag 4/7, 14.00-15.00

Var? Almedalen, Äldreforum, Strandvägen 6, 621 55 Visby, Sverige

Länk till Facebook-eventet


Vem har koll på dina läkemedel?

Hur säkerställer vi en trygg och säker läkemedelsbehandling för landets två miljoner pensionärer? Felaktig läkemedelsbehandling leder till onödigt lidande och kostar vården närmare 20 miljarder kronor per år. Det är den näst vanligaste anledningen till att patienter skadas i vården, efter fallskador. Vården ska erbjuda läkemedelsgenomgångar till alla patienter som är 75 år och äldre – men det sker inte i praktiken.

Medverkande: 

Lars-Åke Söderlund (Chef nationella kunder Apoteket)
Eva Fernvall (Chef Public Affairs Apoteket)
Eva Olofsson (ord. SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg)
Christina Tallberg (ordf. PRO)
Christina Rogestam (ordf. SPF Seniorerna) 

När: Tisdag 4/7, 15.00-15.50


Var? Almedalen, Äldreforum, Strandvägen 6, 621 55 Visby, Sverige

 

 


Vad händer med pensionspengarna? Finns det något kvar?

Hur länge håller systemet? En majoritet av arbetsmarknadens parter säger ja till en höjd pensionsålder. Det innebär att man kan gå i pension först vid 63 års ålder och har rätt att jobba till 69 års ålder. Men hur många kommer att ha råd att gå vid 63 om tio år?

Medverkande: 
Ole Settergren (analyschef Pensionsmyndigheten)
Anders Thoré (Sakkunnig PRO)
Christina Tallberg (ordf. PRO)
Christina Rogestam (ordf. SPF Seniorerna)
Berit Bölander (ordf. SKPF) 

Moderator: Helene Blomquist (News55) 

När: Onsdag 5/7,10.00-11.00

Var? Almedalen, Äldreforum, Strandvägen 6, 621 55 Visby, Sverige

Länk till Facebook-eventet

Anders Tegnell och Christina Tallberg. 

Nationell vaccination för äldre – sparar liv och resurser

Sverige saknar ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Trots att det skulle hjälpa många äldre att fortsätta vara friska har regeringen inte agerat. En expert från Storbritanniens berättar om deras äldrevaccinationsprogram och vilka resultat som uppnåtts.

Medverkande: 

Pauline MacDonald (Former National Programme Director, National Health Service)
Anders Tegnell (Statsepidemiolog Folkhälsomyndigheten),
Christina Tallberg (ordf. PRO)
Christina Rogestam (ordf. SPF Seniorerna) 

När: Onsdag 5/7, 12:00–13:00.

Var? Almedalen, Äldreforum, Strandvägen 6, 621 55 Visby, Sverige

Länk till Facebook-eventet


Dags för lagstiftning om Pensionärsråd?

I Finland, Norge och Danmark måste kommunerna införa äldreråd för att ge pensionärer inflytande i äldrefrågor. I Sverige har många kommuner frivilligt inrättat pensionärsråd. Pensionärsrådens roll och möjlighet att påverka varierar stort mellan kommunerna. Är det dags för Sverige att följa sina nordiska grannar och därmed styra hur kommunerna organiserar sig?

Medverkande:
 
David Feltenius (Umeå Universitet)
Paul Lindvall (ordf. beredning för demokratifrågor SKL)
Jan Andersson (ordf. PRO Skåne)
Terje Davidsson (Pensjonistforbundet NO) 

Moderator: Artur Ringart (News55)  


När: Onsdag 5/7, 14.00-15.00

Var? Almedalen, Äldreforum, Strandvägen 6, 621 55 Visby, Sverige

Länk till Facebook-eventet

Författarna Claes Tjäder och Tomas Lagerwall.

Välfärdsteknik – hot eller möjlighet?

Inom äldreomsorgen och i äldre personers dagliga liv håller ny teknik på att göra intåg. Följ med på en resa till teknikutvecklingens framkant. På vems villkor och på vilket sätt ska den nya tekniken användas?

Medverkande: 
Tomas Lagerwall (Hjälpmedelsinstitutet) och
Claes Tjäder (Hjälpmedelsinstitutet)

Moderator: Johanna Hållén (Förbundsekreterare PRO) 

När: Torsdag 6/7, 13.00-14.00

Var? Almedalen, Äldreforum, Strandvägen 6, 621 55 Visby, Sverige

Länk till Facebook-eventet

  • Höjdpunkter ur PRO:s Almedalen-program 2017

    Äldres sexliv, nollvisionen för fallolyckor och ett seminarium om pensionspengarna - hur länge håller systemet? Det är några av höjdpunkterna ur årets program i Almedalen.

    Läs mer
  • Äldreforum - PRO i ett historiskt samarbete i Almedalen

    Var femte invånare och var fjärde väljare är 65 år eller äldre. Det motsvarar drygt två miljoner människor. Nu flyttar Sveriges tre största pensionärsorganisationer – PRO, SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna – fram positionerna för att tillsammans driva på för bättre villkor.

    Läs mer